عنوان(تكنيك هاي پراش با زاويه كوچك(SAS) و تئوري، تجهیزات، کاربرد و مزایا و معایب SAXS)

تكنيك هاي پراش با زاويه كوچك(SAS) و تئوري, تجهیزات, کاربرد و مزایا و معایب SAXSتكنيك هاي پراش با زاويه كوچك(SAS) و تئوري، تجهیزات، کاربرد و مزایا و معایب SAXS|30020813|fav50686675|
هم اکنون فایل با مشخصه ی تكنيك هاي پراش با زاويه كوچك(SAS) و تئوري، تجهیزات، کاربرد و مزایا و معایب SAXS وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 73

فهرستمقدمهچکیدهفصل اول تكنيك هاي پراش با زاويه كوچك(SAS)1-1- تكنيك هاي پراكندگي زاويه كوچك (SAS)2-1- پخش (ارسال) نوري:3-1- ارسال نوترون زاويه كوچك( (SANSفصل دوم تئوري SAXS1-2- قانون Guinier و شعاع دوران2-2- تداخل بين ذره اي (Interparticle Interference)فصل سوم تجهیزات (SAXS)1-3- تجهيزات آشکارسازي شمارنده اي1-1-3- ديفرکتومتر چهار شکافي (Four –Slit diffractomter)2-3- دوربينهاي شناسايي فتوگرافيکي1-2-3- دوربين kratky3-3- تجهیزات سیستم SAXS نصب شده در شرکت مترولوژی (UMASS)1-3-3- منبع تشعشع2-3-3- جداسازي و برد q:3-3-3- آشكارسازهاي سطح:4- 3-3- محفظه های مربوط به نمونه:5-3-3- سیستم خلاء6-3-3- سکوئی برای سیستم نصب:7- 3-3- سیستم ایمنی:8-3-3- الکترونیک و اینترفیس (واسطه) کامپیوتری:9- 3-3- نرم افزار آنالیز داده ها10-3-3- تجهیزات جانب یبرای عملکرد بهینه:11- 3-3- گزینه ها:فصل چهارم شرايط و دستورالعمل آزمايشگاهي1-4- تکفام کنندگي و انتخاب طول موج2-4- تنظيم و ساخت شکاف (slit)3-4- خلاء لازم4-4- روش آشکارسازي5-4- آماده سازي نمونه ها6-4- نمونه ها7-4- نمونه هاي استاندارد8-4- زمان آناليزفصل پنجم تصحيح داده هافصل ششم آناليز داده هاي SAXSفصل هفتم کاربرد SAXSفصل هشتم مزايا و معايب روش SAXSمنابع:

مقدمهذرات فلزي با اندازه نانو نقش مهمي را در مهندسي مواد ايفا مي کنند چون که ويژگيهاي ذرات با اندازه نانو با ويژگيهاي بقيه مواد متفاوت است ]1[توزيع اندازه ذرات نانو با استفاده از تکنيک ميکروسکوپ TEM قابل اندازه گيري است TEM يک تکنيک فوق العاده مفيد براي حصول اطلاعاتي نظير توزيع اندازه ذره ، اندازه متوسط ذره و شکل ذرات نانو است ]1[اندازه گيري TEM نياز به عمليات پيچيده براي آماده سازي نمونه و مهارت بالاي اپراتور دارد و زمان اندازه گيري طولاني است بعلاوه تکنيک TEM يک روش اندازه گيري در محل (In situ) نيست و تعداد ذرات اندازه گيري شده از فتوگراف ، در اغلب موارد از اندازه گيريهاي تئوريکی کمتر است ]1[بنابراين اکثر محققان در ارتباط با نانو تکنولوژي در جستجوي يک روش مناسب و يک روش In situ براي اندازه گيري توزيع ذرات نانو بودند اين روشها بر اساس پراکندگي در زواياي کوچک استوار بود ]1[Small-angle scattering =SASSAX در واقع يک نام کلي است که براي مجموعه اي از تکنيکهاي زير بکار مي رود]2[Small-angle Light Scattering (SALS)Small-angle x-Ray scattering (SAXS)Small-angle Neutron scattering (SANS)در تمامي تکنيکهاي فوق پراکندگي بصورت الاستيک بوده و اطلاعاتي در خصوص اندازه، شکل و توزيع ذرات بدست مي آيد تفاوت کلي تکنيکهاي فوق در منبع تابش است که بر فاکتورهاي زير مؤثر است :الف ) تفاوت در نمونه هايي که مي توانند آناليز شوندب ) تفاوت در بخش هاي قابل بررسيج ) تفاوت در اطلاعات نهايي حاصل ]2[بطور کلي در تکنيک SAXS، particles ها مسئول ايجاد پراکندگي هستند در واقع particles ها نواحي ميکروسکوپي کوچکي هستند که دانسيته الکتروني متفاوتي از اطرافشان دارند ]3[تحت شرايط ايده آل اندازه و شکل ذرات مي توانند بوسيله شدت پراش بعنوان تابعي از زاويه پراش تعيين شوند رنج اندازه ذراتي که توسط ابن تکنيک قابل اندازه گيري است در محدوده A1000-200 قرار دارد در نتيجه مواردي نظير رسوبات در آلياژهاي محلول جامد ، سوسپانسيونهاي کلوئيدي – ژلها – مولکولهاي بزرگ به کمک اين روش قابل شناسايي هستند ]3[در تکنيک SAXS پراش در زواياي کمتر از 5 رخ مي دهد شکل کلي پراش در شکل 1 نشان داده شده است ]4[

شكل 1. الگوي پراش در زواياي كوچك و زواياي بزرگ [4]چکیدهذرات فلزی با اندازه نانو نقش مهمی را در مهندسی مواد ایفا می کنند چونکه ویژگیهای ذرات با اندازه نانو با ویژگی های بقیه مواد متفاوت استتوزیع اندازه ذرات نانو با استفاده از تکنیک میکروسکوپ TEM قابل اندازه گیری است TEM یک تکنیک فوق العاده مفید برای حصول اطلاعاتی نظیر توزیع اندازه ذره , اندازه متوسط ذره و شکل ذرات نانوستبنابراین اکثر محققان در ارتباط با نانو تکنولوژِی در جستجوی یک روش مناسب و یک روش In suit برای اندازه گیری توزیع ذرات نانو بودند این روشها بر اساس پراکندگی در زوایای کوچک استوار بودSmall angle X-ray Scattering (SAXS)فصل اول

تكنيك هاي پراش با زاويه كوچك(SAS)

تكنيك هاي پراكندگي زاويه كوچك (SAS)• پخش يا پراكندگي زاويه كوچك يك عنوان مشترك در روش هاي نام برده زيرمي باشد:- متفرق شدن زاويه كوچك نور (SALS).- پراكندگي (متفرق شدن) زاويه كوچك اشعه X (SAXS).- پخش (متفرق شدن) زاويه كوچك نوترون (SANS).• در همه اين موراد، تشعشع ها (پرتوافكني) بصورت ارتجاعي و انعطاف پذير از طريق يك نمونه براي فراهم آوري اطلاعاتي درباره اندازه، شكل و انطباق مؤلفه هاي نمونه، پراكنده شده است.• همه اين سه مورد متفاوت از منبع پرتو زايي بكار گرفته شده مي باشند، منبعي كه بر نتايج زير تأثيرمي گذارد:- نمونه هايي كه قابل تجزيه و تحليل مي باشند. (به لحاظ نور شناختي مات و كدر در مقابل ضخامت و مايع).- مقياس هاي طولي كه قابل بررسي و تحقيق مي باشند.- اطلاعات نهايي بدست آمده.

مطالب دیگر:
🔍بررسي زنان پيامبر اسلام (ص)🔍بررسي زندگي نامه البرت انيشتين و نگاهي بر نظريات انيشتين و تاريخچه نظريه‌هاي آلبرت انيشتين نسبيت🔍بررسي شخصيت و علم و عبادت و بندگي حضرت فاطمه زهرا(س)🔍آئين نامه اجرائي رقابت‌هاي ليگ باشگاههاي بيس‌بال کشور جام اتحاد ملي🔍آشنايي با ماشين بينايي و تصوير برداري ديجيتالي و ميكروكنترلر 8051 و بررسي موتور پله اي و مشخصه🔍بررسي پارک چيتگر و عوامل مخرب و اندازه گيري پوشش گياهي و زمين آن🔍بررسي مفاهيم بنيادي بيمه‌هاي اشخاص و مروري بر علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه‌هاي اشخاص🔍بررسي روانشناسي رنگها و نگاهي بر تاثير و جايگاه رنگ در زندگي شخصي افراد🔍بررسي روسازي راه و هدف و لايه ها و انواع روشهاي آن و بررسي هاي ژئوتكنيكي و نمونه برداري خاك🔍بررسي تاثير استفاده از درو پنجره دوجداره بر صرفه جويي انرژي🔍ارائه روش جديدي در طرح اختلاط بتن روان بااستحكام متوسط و محتواي كم سيمان🔍بررسي يونجه و تاريخچه آن و بررسي کشت بافت يونجه و وسايل و شرايط مورد نياز کشت🔍تي‌ از پيامبران‌ حضرت‌ لوط‌ (ع‌) حضرت‌ سليمان‌ (ع‌) و غزوات‌ حضرت‌ محمد (ص‌) غزوه‌ طائف‌ و غزوه🔍آموزش و بررسي روش هاي مختلف ايجاد تغييرات درکل ساختارسايت طراحي شده جهت بهبود کارايي طراحي🔍بررسي بادشکن و مکانيزم و اثرات ميکروکليمايي آن🔍رويکردهاي مختلف در مفهوم سازي اخلاق با تاکيد بر کاربرد آنها در پرورش اخلاقي🔍بررسي زندگي وآثار سالوادور دالي🔍بررسي روند طراحي نقشه هاي ساختماني🔍بررسي رويکردهاي موجود در مورد نقش زنان در توسعه و مروري بر 10 نكته براي انتخاب يك كسب و كار خانگ🔍بررسي لزوم و حد و مرز حجاب و رابطه ان با عفاف و نگاهي بر کيفيت حجاب و پوشش فاطمه زهرا (س) و چهل🔍تشريح مقولات داده، اطلاعات مديريت دانش و دانش آفريني و ارائه راه هايي براي دانش آفريني🔍بررسي زندگي نامه سيد حسن حسيني و انديشه و شعر او🔍بررسي زندگي نامه ويگوتسكي و اصل نظريه تفكر و زبان او و فلسفه و جزئيات آن🔍زندگينامه كارآفرينان موفق جهان و ويژگيها و کسب و کار آنها🔍بررسي زندگي وسيماي حضرت امام مهدي القائم (عج) و نشانه هاي ظهور