عنوان(دیدگاه شهید مطهری درباره حقوق زن دراسلام از زاويه استنادهاى ايشان به قرآن و باورهاى وحيانى)

دیدگاه شهید مطهری درباره حقوق زن دراسلام از زاويه استنادهاى ايشان به قرآن و باورهاى وحيانىدیدگاه شهید مطهری درباره حقوق زن دراسلام از زاويه استنادهاى ايشان به قرآن و باورهاى وحيانى|30009876|fav50686675|
هم اکنون فایل با مشخصه ی دیدگاه شهید مطهری درباره حقوق زن دراسلام از زاويه استنادهاى ايشان به قرآن و باورهاى وحيانى وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فهرست مطالب

عنوان:شهيد مطهري و حقوق زن در اسلامزن و مرد, داراى حقوق برابر يا همانندزن و مرد, داراى سرشتى يگانهوجود زن, مايه آرامش مردمهريه در نظام حقوق قرآنىمنابعشهيد مطهري و حقوق زن در اسلامزن و مرد يكديگر را از انحراف ها نگاه مى دارند, نارسايى هاى يكديگر را مى پوشانند و وسيله آسايش يكديگرند. از اين رو هريك زينت ديگرى به شمار مى آيد. اين تعبير آيه نهايت ارتباط معنوى زن و مرد و نزديكى و مساوات آنها را روشن مى سازد. همـان تعبير كه دربار ه مردان آمده درباره زنان نيز بدون كم و كاست آمده است. زن, به عنوان نيمى از بشريت و عضوى جدّى و غيرقابل چشم پوشى در كانون بزرگ جامعه انسانى و نيز به عنوان يكى از دو ركن پديدآورنده بنيان خانواده, در طول تاريخ, داورى هاى گوناگونى را نسبت به خود ديده است و شرايط بسيار ناهمگون و نامساعدى را پشت سر نهاده است. نگاهى گذرا به تاريخ چنين مى نمايد كه زن در بيشتر مقاطع و در بيشتر جوامع از نوعى محروميّت رنج برده است و حقوق انسانى او تحت سلطه و سيطره مردان و فرهنگ مردسالارى تضييع شده است. اين برداشت, اگر همه جانبه و دقيق نباشد, امّا با آنچه رخ داده است يكسره ناسازگار نيست. چنان كه مانند اين تضييع حقوق را در مورد كودكان و نيز طبقات ضعيف اجتماعى نيز مى توان مشاهده كرد. و چه بسا بتوان ادّعا كرد, ستمى كه بر صالحان و مصلحان و پيامبران و دادخوا هان حقوق انسان در تاريخ بشر رفته است, بيشترين و طاقت فرساترين بوده است, امّا نمى توان از نظر دور داشت كه هركدام از اين ستمديدگى ها دلايل خاص خود را داشته است. اگر بخواهيم عوامل تأثيرگذار بر حقوق زنان در جوامع بشرى را به اجمال مورد توجّه قرار دهيم, بخشى از آنها در زمره عوامل طبيعى و برخى در قلمرو شرايط اجتماعى و كاركردى جاى مى گيرد و بعضى به باورها و انگاره هاى فرهنگى باز مى گردد.تحقيق درباره اين عوامل و سهم هريك در شكل گيرى حقوق انسانى و اجتماعى زنان, خود نياز به پژوهشى جداگانه دارد و ما در اين نوشته تنها درصدد اين هستيم كه موضوع حقوق زن را در آثار استاد مطهرى(ره) مورد بررسى قرار دهيم, آن هم از زاويه استنادهاى ايشان به قرآن و با ورهاى وحيانى, چرا كه آيات قرآن و نظريه هاى اسلامى در زمينه شخصيت و حقوق زن, خود تشكيل دهنده فرهنگ يا بخش مهمّى از فرهنگ جوامع اسلامى است.چنان كه اشاره شد, شرايط اجتماعى و فرهنگى از جمله عوامل مهمّ رويكرد به حقوق زن و نوع نگرش و پردازش به آن است, و اين امر سبب شده است تا موضوع (حقوق زن) در عصر حاضر با توجّه به دگرگونى هاى مهمّ اجتماعى و فرهنگى با شدّت و جدّيت بيشترى مطرح شود, و گاه با (فمنيسم) به نگرش ها و اظهارنظرهاى افراطى بينجامد! در اين فضاى پرتحوّل كه بيشتر ابعاد زندگى و فرهنگى و روابط انسانى و اجتماعى دستخوش تغييرات و تجديدنظرهاى بنيادى قرار گرفته است, بى ترديد نگاه عطشناك و تحوّل طلب و انتقادگر نسل حاضر متوجّه آموزه هاى دينى و قرآنى نيز شده است و تلاش مى كند تا پاسخ پرسش هاى ز ير را بيابد:1. از ديدگاه قرآن, زن چگونه موجودى است؟2. آيا زن از جهت شرافت و حيثيّت انسانى با مرد برابر است؟3. دين براى زن و مرد, يك نوع حقوق و وظيفه و يا كيفر قرار داده يا تبعيض و تفاوت قائل شده است؟4. آيا وضع قوانين نسبت به زن و مرد يكسان و مشابه است؟5. نگرش دين به زن, نگرشى همراه با تكريم است يا تحقير؟6. آيا وضع مقررات ويژه اى مانند مهريه, وجوب نفقه زن بر مرد, حق مرد در طلاق, نصف بودن ارث زن, جواز تعدّد زوجات براى مردان, شهادت دو زن به جاى يك مرد, رياست خانوادگيِ مرد, حق حضانت كودك و… نشانگر نگاه دين به زن به عنوان موجودى ضعيف تر و پايين تر نيست و اين تفاوت ها اهانت به زن و تضييع حقوق او نيست؟7. حضور كم رنگ زن در عرصه هاى سياسى, اجتماعى و فرهنگى و قرار گرفتن او در حجاب و عفاف, مانع دست يابى او به حقوقش نيست؟اين بحث ها در زمان مرحوم شهيد مطهرى مطرح بوده است, امّا نه به اندازه امروز كه گروه هاى فمنيست تلاش هاى جدّى دارند و تشكل هايى را پديد آورده اند كه زنان را به گزينش صفات مردانه تشويق مى كنند, و سعى در جايگزينى زن به جاى مرد در همه عرصه ها دارند, و براى دس ت يابى به برابرى زن و مرد خواستار تجديد ساختار جامعه شده اند, زيرا نظام كنونى جامعه به گمان آنها حاصل قرن ها تسلط مردانه است. اينان خواستار نابودى گرايش ها و پندارهاى سنّتى هستند و راه حلى كه براى احقاق حقوق زن پيشنهاد مى كنند, يك نوع راه حل ضدّدينى است كه بايد هرگونه توصيه اى كه دين, طبيعت, سنّت يا خانواده ارائه مى دهد در آن ناديده گرفته شود. بدون شك همان گونه كه در گذشته ديدگاه هاى مردسالارى و تحقيرآميز نسبت به زنان, به زيان هم مردان و هم زنان انجاميده است, باورهاى افراطى فمنيسم با ايده زن سالارى و زن مدارى نيز بيش از پيش به زيان زن و مرد خواهد بود. نگرش متعادل قرآن, نه آن تفريط را برمى تابد و نه اين افراط را, از نظر قرآن زن و مرد در انسانيّت برابرند, ولى از دو گونه خصلت برخوردارند. اين دوگانگى از ساختار جسمانى و عاطفى آن دو سرچشمه گرفته است, همان گونه كه آزادى و برابرى انسان ها از طبيعت آنها الهام گرفته, دوگانگى كارآيى و وظايف آنها نيز از ساختمان وجودى آن دو ريشه يافته است و به تعبير استاد مطهرى: (زن و مرد دو ستاره اند در دو مدار مختلف, هركدام بايد در مدار خود و فلك خود حركت كند…مطالب دیگر:
🔍پاورپوینت درباره مرگبارترین و ناتوان کننده ترین ماده مخدر شناخته شده(Desomorphine )🔍پاورپوینت درباره مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات از دیدگاه واقع بینانه🔍پاورپوینت درباره توازی (علائم و قراردادها)🔍پاورپوینت درباره چالشهای جهانی بهداشت عمومی🔍پاورپوینت درباره خريد برق از مولدهای مقیاس کوچک🔍پاورپوینت درباره روشهاي غيرپارامتريک🔍پاورپوینت درباره ساختار حالتهای مقيد🔍پاورپوینت درباره سيستم گردش خون🔍پاورپوینت درباره لايه انتقال در شبکه اينترنت🔍پاورپوینت درباره نکاتی در بهره برداری پمپ ها🔍فیلم آموزش کامل درس دوم عربی پایه نهم - قوانین المُرورِ (قوانین راهنمایی رانندگی)🔍فیلم آموزش کامل درس سوم عربی پایه نهم - جسرالصّداقة ( پل دوستی )🔍فیلم آموزش کامل درس چهارم عربی پایه نهم - الصَّبرُ مفتاح الفرجِ ( صبر کلید فرج است )🔍فیلم آموزش کامل درس پنجم عربی پایه نهم - الرَّجاء ( امید )🔍فیلم آموزش کامل درس ششم عربی پایه نهم - تغییر الحیاةِ: تغییر زندگی🔍فیلم آموزش کامل درس هفتم عربی پایه نهم - ثمرة الجدِّ: نتیجه تلاش🔍فیلم آموزش کامل درس هشتم عربی پایه نهم - گفتگوی بین زائر و راننده تاکسی🔍فیلم آموزش کامل درس نهم عربی پایه نهم - نُصوصٌ حول الصِّحةِ ( متن هایی در مورد سلامتی )🔍فیلم آموزش کامل درس دهم عربی پایه نهم - امانت🔍تحقیق درباره بررسی و ارزیابی پیامبر اكرم(ص) در غزوه احزاب🔍تحقیق درباره مديريت توليد انگيزه🔍تحقیق درباره مديريت زمان براي مادران شاغل🔍تحقیق درباره مديريت کودي در گلزا 🔍تحقیق درباره مدیریت و اقتصاد گاوداری🔍تحقیق درباره مديريت ارتباط با مشتري